Realizované projekty

02/2012 – 04/2013: Idiom World Server Customizations

Přizpůsobení a rozšíření prostředí Idiom WS partnerských společností, integrace prostředí s externími systémy. Zodpovědnost: Implementace software; Technologie: Idiom World Server, JDK.

10/2011 – 07/2012: JIRA Sync

Synchronizační API pro sdílení dat ze systému JIRA s externími aplikacemi; uživatelské rozhraní pro synchronizaci s dokumenty MS Project. Zodpovědnost: Analýza, návrh a implementace software, plánování a řízení kapacit malého týmu; Technologie: MS Project, Office Automation, WCF, JIRA.

07/2011 – 02/2012: Tracktor

Distribuovaná desktopová aplikace pro operativní sledování stavu lokalizačních projektů. Zodpovědnost: Analýza, návrh a implementace software; Technologie: Windows Forms, DevExpress, WCF, AppFabric, Entity Framework, MS SQL Server.

11/2009 – 10/2011: Portály LČR

Intranetový a webový portál LČR, integrace aplikací třetích stran. Zodpovědnost: Analýza, návrh a implementace software; Technologie: SharePoint, WCF, Entity Framework, MS SQL Server.

07/2009 – 12/2010: Portály SSHR

Intranetový a webový portál SSHR, integrace aplikací třetích stran, notifikační modul krizového řízení. Zodpovědnost: Návrh a implementace software; Technologie: SharePoint, WCF, Entity Framework, MS SQL Server.

07/2009 – 05/2010: CALPMS

Webová aplikace pro řízení lokalizačních projektů, integrace podnikových aplikací. Zodpovědnost: Návrh a implementace software; Technologie: ]project-open[, TCL, PostgreSQL, MS SQL Server, Integration Services.

05/2009 – 04/2010: Intranet SŽDC

Intranetový portál SŽDC, publikace vybraných dat na web. Zodpovědnost: Návrh a implementace software; Technologie: SharePoint, WCF, CMS Aladin.

03/2009 – 12/2009: Intranet KÚ ÚK

Intranetový portál KÚ ÚK, integrace aplikací třetích stran. Zodpovědnost: Návrh a implementace software; Technologie: SharePoint, BizTalk.

11/2007 – 03/2009: Portály KÚ SčK

Intranetový a webový portál KÚ SčK, integrace aplikací třetích stran. Zodpovědnost: Návrh a implementace software; Technologie: ASP.NET, WCF, MCMS, SharePoint, BizTalk, MS SQL Server.

03/2007 – 07/2009: HO/HB Portal

GOLEM quick-win; Webová aplikace pro předávání, validaci a hodnocení práce dodavatelů. Zodpovědnost: Analýza, návrh a implementace software, plánování a řízení kapacit malého týmu; Technologie: ASP.NET, WCF, MS SQL Server.

09/2006 – 02/2009: Crystal

Webová aplikace pro hlídání stavu projektu prostřednictvím OPI, QMI a PSI indexů. Zodpovědnost: Analýza, návrh a implementace software, plánování a řízení kapacit malého týmu; Technologie: ASP.NET, MS SQL Server.

06/2006 – 12/2008: GOLEM

Global Orchestration for Localization Enterprise Management. Zodpovědnost: Analýza procesů, analýza, návrh a implementace software; Technologie: Documentum, MS SQL Server, MSMQ.

12/2005 – 06/2007: Cisco IP Phone Services

Soubor on-line XML webových služeb zvětšujících potenciál Cisco IP telefonů (podnikový adresář, textové zprávy, CLIP) . Zodpovědnost: Návrh a implementace software; Technologie: VB.NET, MS SQL Server, XSLT, C++, TAPI, TCL, VoiceXML, Cisco Call Manager.

09/2003 – 06/2006: Vehicle Diagnostics

Prohlížeč obecných digitálních signálů a signálů specifických pro diagnostickou analýzu jízdních zkoušek automobilů – virtuální palubní deska, knihovna rutin digitálního zpracování signálů (DSP), Windows shell extension pro organizaci souborů měření. Zodpovědnost: Analýza procesů, analýza, návrh a implementace software; Technologie: C++ (native, CLR), WinAPI, C#, Windows Forms, GDI+.

03/2003 – 12/2004: Databáze výrobního systému

Objektový model pokrývající úkoly zpracování a dalšího použití výstupů simulačního programu. Zodpovědnost: Návrh a implementace software; Technologie: C#, VB.NET, ADO.NET, MS SQL Server, MS Access, ODBC.

03/2001 – 12/2002: Systém plánování a řízení výroby

Návrh relační databáze, COM komponenta tvořící střední vrstvu a uživatelské rozhraní v MS Access. Zodpovědnost: Analýza, návrh a implementace software; Technologie: Visual Basic, MS Access.