Software architekt, Senior vývojář .NET a SharePoint

Microsoft Certified Professional Developer Diagnóza: Ajťák| Jsem zkušený profesionál a počítačový nadšenec s mnoha lety praxe v oblasti analýzy, návrhu a implementace software orientovaného zvláště na podnikové systémy na platformě Windows a .NET, s dřívější intenzivní praxí a hobby v kontrolních systémech automobilové techniky a digitálního zpracování signálů. Od roku 2007 působím na pozici samostatného konzultanta a senior vývojáře ve velkých projektech veřejné i soukromé sféry, mimo tyto role poskytuji rovněž administraci serverů a podporu uživatelů.

JNV Software

V současné době působím na různých místech republiky, především v Brně a Praze, uvažujete-li o mém angažování, je nutné se připravit na částečně vzdálenou spolupráci, nabídky full-time on-site pro mě velmi pravděpodobně nebudou přijatelné. Zajímám se předně o nové technologie, integrace systémů, servisně orientované aplikace a průzkumy v neprobádaných vodách.

Zkratky JNV, případně JNW, používám od počátku jako název a značku svých samostatných aktivit. Nejsou zrovna unikátní ani registrované, vychází z mých iniciál a různých přídomků, ony i logo jsou původní a mají pro mě tradiční hodnotu.

Historie

Historie mého soužití s počítači není dlouhá, nepočítám-li několik zábavných úloh v hodinách informatiky na gymnáziu, začal jsem s nimi pracovat až v roce 1997 na vysoké škole. Vedle programování jsem se pochopitelně začal hned věnovat Internetu a založil svou první osobní stránku. Jako správný patriot jsem také vystavěl stránku města Nymburk. Kupodivu takových patriotů bylo více a jednu dobu měl Nymburk nejméně patery neoficiální stránky. Tuto část webu jsem zrušil, alternativa k oficiálním stránkám města není třeba. Na starém webu zůstal ještě interaktivní test příjímacích zkoušek na FSI VUT v Brně, který je stále ještě navštěvovaný, zvláště v období před přijímacími zkouškami ;-)